Eternit Top Team

15 Jaar plaatsingsgarantie op de plaatsing

Werken met een Eternit “Gertifieerd Top Team” dakdekker, geeft u volgende voordelen:

  1. De werken worden uitgevoerd volgens de technische voorschriften van Eternit en volgens de regels van goed vakmanschap.
  2. Garandeert een duidelijke offerte en voert de werken uit, conform deze offerte. Neemt de nodige voorzorgen  om waterschade te voorkomen bij renovatiewerken.
  3. Na het beëindigen van de werken zal de werf, net en ordentelijk worden achtergelaten.
  4. Is milieubewust en zal alle afval en verpakkingsmateriaal met zich meenemen.
  5. Waarborgt een optimale service en nazorg.
  6. Geeft u een 15 jarige plaatsingsgarantie op de plaatsing van Eternit leien, Eternit Betondakpannen en Eternit Kleidakpannen.